‘Het geluid, de klok, de stress. Het is moeilijk in woorden uit te drukken.’